MCKX adviseert en ondersteunt podia en theaters bij het genereren van goede sturingsinformatie

Goede sturingsinformatie leidt tot meer focus op doelstellingen van de organisatie, accountability en betere risicobeheersing.

Voorwaarden voor goede sturingsinformatie

  • aanwezigheid van een beleidsplan met geformuleerde doelstellingen, prestatie indicatoren, een activiteitenplan en een begroting
  • draagvlak bij stakeholders voor geformuleerde prestatie indicatoren en de daarbij behorende normen
  • voldoende (beschikbare) kennis en kwaliteiten bij de administratieve afdeling
  • consequent gebruik en applicatiebeheer van administratie software, planningssoftware, ticketsysteem en horecaregistratiesysteem
  • toepassing van administratieve procedures, functiescheiding en interne controles
  • periodieke interne rapportages met relevante cijfers, prestatie indicatoren en analyse
  • periodieke externe rapportages op basis van subsidievoorwaarden en wettelijke vereisten
  • bespreken rapportages, bijsturen en terugkoppeling naar stakeholders

Ik creëer een basis door de juiste kennis, software, gegevensvastlegging en interne controles in te bedden in de organisatie. Daarnaast breng ik de relevante activiteitgroepen en prestatie indicatoren in kaart en verzorg indien gewenst de interne en externe rapportages. Dit alles leidt tot betrouwbare én relevante sturingsinformatie. Zodat je wéét wat er speelt.