Klanten

Poppodium-Metropool

MCKX denkt met ons mee om de juiste informatie beschikbaar te krijgen voor sturing en verantwoording. Dit is een continu proces van verbetering. De zorg voor het voldoen aan belastingregels, en eisen van de accountant laten wij bij MCKX.

Het is erg belangrijk voor de directie, om in control te zijn. Om te kunnen anticiperen op de dynamiek, die een poppodium met zich meebrengt. De maandrapportages en analyse, die we van MCKX ontvangen leveren een goed beeld op van onze prestaties ten opzichte van de geformuleerde doelstellingen. Hierdoor kunnen we zelf meer focussen op de deel-resultaten van de evenementen, die we organiseren en weten we continu waar we staan. Ook zijn we er samen in geslaagd om onze accountantskosten en administratieve personeelskosten flink terug te brengen.

Johan de Jong
Directeur Metropool, Hengelo

mezzIk ben 2 1/2 jaar geleden gestart bij Mezz Breda, popzaal met een aardige reputatie en relatief jong (toen 10 jaar). Door de jaren heen is er een soort van systeem ontstaan met een externe boekhouder en een minimale rapportage voor het bestuur. Geen budgetten, geen afdelingshoofden, geen kader; geen vertaling van het artistiek plan naar een activiteitenplan, strategische keuzes met budgetten en uiteindelijk en een daarop gebaseerde begroting. Kortom ik had in ieder geval een kader nodig om te kunnen functioneren als directeur, zeker gezien de moeilijkere tijden. Met de inzet van de expertise en ervaring van Marijke heeft Mezz nu dat kader wat het fundament is voor de ontwikkeling van de bedrijfsvoering als ook het artistieke product. Er is overzicht en inzicht voor staf en bestuur en dit kader draagt mede ervoor dat wij het vooral over de inhoud van onze activiteiten hebben, van programma en marketing tot productie en uitvoering

Frank van Iersel
Directeur Poppodium Mezz