Onze diensten – wat ik kan betekenen voor podia en theaters

MCKX structureert

Tijdens tien jaar leiding geven aan een kantoor met 9 medewerkers heb ik ervaring opgedaan met het coachen van personeel en het verbeteren van processen. Samen bepalen we de indicatoren en de normen waarop de sturingsinformatie gebaseerd wordt. De administratieve organisatie wordt geoptimaliseerd zodat de benodigde informatie juist en tijdig beschikbaar is.

MCKX rapporteert

Voor veel klanten maak ik periodieke rapportages en begrotingen. Dat betekent niet alleen de tijdige oplevering van de cijfers, maar ook de controle op juistheid en volledigheid van die informatie. De gerealiseerde cijfers en andere prestatie indicatoren zet ik af tegen de geformuleerde normen en ik analyseer afwijkingen.

Op basis van mijn ervaringen afgelopen jaren heb ik Showfigures ontwikkeld. Showfigures is een  online rapportagetool exclusief voor podia. Zie www.showfigures.nl voor meer informatie.

Ik verzorg ook vaak de voorbereiding voor de jaarrekening door een volledig digitaal dossier en een concept jaarrekening op te leveren voor de controlerend accountant. Ook begeleid ik de controle. Inmiddels heb ik tientallen accountantscontroles van culturele organisaties achter de rug bij diverse accountantskantoren. Deze ervaring zorgt voor een optimale voorbereiding, wat leidt tot lagere accountantskosten, tijdige oplevering en nauwelijks extra werkzaamheden in de organisatie.

MCKX adviseert

Mijn jarenlange ervaring in de podiumsector geeft me inzicht in ontwikkelingen die spelen. Ik hou ervan om zaken te duiden en inzicht te geven in mogelijkheden tot meer efficiency en effectiviteit. Altijd met oog voor de specifieke omstandigheden en met respect voor alle stakeholders.

MCKX informeert

Nieuwe wetgeving omtrent belastingen, personeel en externe verslaglegging komt van alle kanten op je af. MCKX vertaalt deze informatie met betekenis voor jouw organisatie. Ik stel ook relevante branche gerelateerde bedrijfseconomische informatie beschikbaar die ik signaleer in mijn praktijk.

Ik ben altijd beschikbaar als vraagbaak. Voor bestuur, directie en medewerkers, van meedenken over organisatiestructuren tot informeren over de btw op garderobe opbrengsten.